relatietherapie
Therapie

Spanning in je relatie door corona?

We zitten met z’n allen in een onzekere tijd. Dit kan voor spanning zorgen in je relatie. Zeker als je al twijfels had over jullie relatie voor de coronacrisis. Relatieproblemen nemen in deze tijd verder toe door het vele thuiszitten, thuiswerken en wellicht ook nog periodes van thuisonderwijs geven aan jullie kinderen. Je neemt niet zomaar even wat afstand van elkaar. Contact met familie en vrienden is lastiger en je kunt minder makkelijk de deur uit om elkaar wat ruimte te geven. Het is belangrijk om met elkaar te blijven communiceren en dat geldt zeker ook in deze tijd. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie ook echt met elkaar praten? Zonder elkaar verwijten te maken, je terug te trekken of in vaste patronen te vervallen. Een relatietherapeut is een onafhankelijke derde die jullie ondersteuning kan bieden en jullie door deze lastige tijd heen helpt.

Houd rekening met elkaar

Rekening met elkaar houden is altijd een belangrijke sleutel tot het succes van een relatie. Dat geldt in deze coronacrisis nog meer. Je zit tenslotte voortdurend op elkaars lip. Maak praktische afspraken met elkaar als je allebei thuiswerkt. Wie werkt waar en welke werktijden houden jullie aan? Probeer een vaste structuur aan te houden. Als er kinderen thuis zijn, is zo’n structuur nog belangrijker. Maak ook samen afspraken om de taken rondom thuisonderwijs te verdelen. Probeer ruzies te vermijden, zeker waar de kinderen bij zijn. Deze tijd is al lastig genoeg en brengt voor iedereen onzekerheden met zich mee. Naast de onzekerheid over het virus, ben je misschien ook wel bang om je baan te verliezen, heb je minder inkomsten of maak je je zorgen over je gezondheid of die van je dierbaren. Dit zijn allemaal stressfactoren die een enorme druk op je relatie kunnen leggen. Als jullie al moeilijkheden in jullie relatie hadden, komen deze relatieproblemen nog meer aan de oppervlakte te liggen. Het is tijd om op actie te ondernemen, voordat jullie problemen zich verder opstapelen.

Ondersteuning van een relatietherapeut

Een relatietherapeut is gericht op kortdurende ondersteuning van partners die relatieproblemen hebben of die juist problemen in hun relatie voor willen zijn. Jullie starten met een intakegesprek met de therapeut. Dit gesprek is enerzijds bedoeld om inzicht te krijgen in wat de kern is van jullie problemen. Anderzijds ontdekken jullie of er een klik is met de therapeut. Als jullie er voldoende vertrouwen in hebben, start de echte therapie die bestaat uit een serie gesprekken. Jullie leren beter en anders met elkaar te communiceren als daar de kern van het probleem ligt. Of jullie gaan met andere problemen rondom jullie relatie aan de slag. Ook krijgen jullie praktische tips waar jullie thuis invulling aan geven. Vind in Groningen jullie relatietherapeut. Wonen jullie niet in Groningen of omgeving? Ook op andere plekken in het land vind je ervaren relatietherapeuten. Fysieke gesprekken hebben de voorkeur. Vanzelfsprekend wordt hierbij rekening gehouden met alle basisregels om coronabesmetting te voorkomen. Geven jullie toch de voorkeur aan digitale gesprekken? Ook dan is het zeker de moeite waar om met elkaar en een relatietherapeut in zee te gaan.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *