Martijn Aslander

Klein binnen groot: nieuwe waarden in de ‘nieuwe' economie

Keynote speaker Martijn Aslander gaf tal van leuke voorbeelden uit de netwerk- en informatiesamenleving waarbij mensen steeds meer zelf doen. Volgens hem zorgen technologische ontwikkelingen zoals het internet en de 3D-printer in de komende 10 jaar voor een grotere revolutie dan ontwikkelingen in de afgelopen 100 jaar.

Hij stelt dat de gemiddelde Masai in Afrika méér communicatiekracht in zijn telefoon heeft dan Reagan destijds. Daardoor worden niet alleen traditionele middle men zoals banken, makelaars en retailers overbodig maar ook bedrijven waar we tot nu toe niet zonder dachten te kunnen. Websites als instructables.com zorgen er bijvoorbeeld voor dat we heel veel zelf kunnen maken tegen geringe kosten.

Zo hacken we ons ons eigen leven.

De presentatie vind je hier.


Over

Lifehacker Martijn Aslander zet "dingen in beweging", zoals hij zelf zegt. Hij is deskundige op het gebied van de netwerk- en informatiesamenleving. Zo richtte hij onder meer Elvenstone, de Lifehacking Academy en Lifehacking.nl op. Hij bracht het boek ‘Easycratie' uit en is co-auteur van ‘Zen To Done' en ‘100 Lifehacking-tips om prettiger en efficiënter te werken'. Volgens Martijn maken in de nieuwe samenleving social media, zwermen, quantified self, singularity, open source en nieuwe technologie de dienst uit.

Onze samenleving verandert steeds meer in een informatie- en netwerksamenle- ving. Hiërarchische structuren worden langzaam maar zeker vervangen door flexi- beler netwerkmodellen, die snel kunnen inspelen op de organisatorische behoeften van dit moment. In onze kenniseconomie wordt werken met je hoofd belangrijker dan werken met je handen. Dit vraagt om kennis delen, open netwerken, vertrouwen, interactie en verbondenheid. In veel gevallen zijn organisaties echter nog niet ingesteld op werken met het hoofd en zijn ze gebaseerd op oude structuren: hiërarchie, controle, angst en wantrouwen.

De informatie-en netwerksamenleving stimuleert ook een verandering in het waardedenken. Winstmaximalisatie door het drukken van kosten leidt zelden tot een houdbare langetermijn- strategie. Waardemaximalisatie gaat een grotere rol spelen: welk bedrijf, welke werknemer levert de meeste waarde en wat is dat dan weer waard? Daarnaast krijgen we in de komende jaren een drastisch tekort op de arbeidsmarkt en wordt door veel mensen tijd hoger gewaardeerd dan geld. Nutmaximalisatie, de nieuwe ruileconomie en waardebepaling achteraf kunnen daardoor een nog grote rol gaan spelen. Hoe kun je daarin succesvol zijn? Martijn vertelt ons er alles over. 


Naar Terugblik-pagina

1-3 juli 2015

Third Hague Peace Conference
» Meer informatie


Partner worden?

Word lid van het platform rondom zelforganisatie

Geniet als partner van Stichting Zelforganisatie van alle voordelen.
» Meer informatie 

Stichting Zelforganisatie op Twitter